VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä sivu on tarkoitettu yleiseen julkiseen käyttöön vain seuraavassa maassa: Suomi

Tällä sivustolla olevat tiedot on tarkoitettu yleiseen tiedotukseen ja koulutukseen Suomen kansalaisille, eivätkä ne ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen neuvoja.

NuvaxovidTM XBB.1.5 injektioneste, dispersio -COVID-19-rokote (rekombinantti, adjuvanttia sisältävä) (NVX-CoV2601)

Euroopan komissio on myöntänyt NuvaxovidTM XBB.1.5 injektioneste, dispersio -COVID-19-rokotteelle (rekombinantti, adjuvanttia sisältävä) (NVX-CoV2601) täyden hyväksynnän aktiiviseen immunisointiin SARS-CoV-2:n aiheuttaman COVID-19:n estämiseksi 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille.

Tärkeää tietoa

Lisätietoa NuvaxovidTM COVID-19 -rokotteesta (rekombinantti, adjuvanttia sisältävä) on saatavissa lataamalla pakkausseloste.

Ilmoita haittatapahtuma

Jos olet huolissasi mahdollisista sivuvaikutuksista, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia sivuvaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.

Sinä tai terveydenhuollon ammattilainen voi ilmoittaa epäillyt haittavaikutukset kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta (ks. alla).

Suomenkielinen
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Ruotsinkielinen
webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Yhteydenotto

Puh: +358 09 42451062
9.00–17.00
Maanantai–perjantai